top of page

professional

system integrator

ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้าน System Integration & IT Solutions มานานกว่า 20 ปี บริษัท อินโนจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 เราให้บริการด้านระบบภาพและเสียงแบบครบวงจร รับติดตั้งระบบ CCTV และเรายังเป็นผู้นำในการออกแบบและติดตั้งระบบ Smart Meeting Rooms & Smart Class Room ในประเทศไทยอีกด้วย

WHY US?
bottom of page